DIAGNOSTICS

INNOVATIEVE DIAGNOSTIEK VOOR BETERE ZORG

A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib.
A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib.
A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib.

OVER DIAGNOSTICS

BETERE INFORMATIE VOOR EEN BETERE GEZONDHEID

De sleutel tot een succesvolle behandeling en een volledig herstel is meestal een snelle, nauwkeurige diagnose. De innovatieve testen en diagnostische instrumenten van Abbott bieden inzicht zodat beslissingen sneller genomen kunnen worden. Zo dragen ze wereldwijd bij aan betere zorg.

De baanbrekende technologieën van Abbott zijn overal ter wereld in de gezondheidszorg te vinden - in medische diagnostische instrumenten, testen, automatisering en informatica-oplossingen voor ziekenhuizen, bij referentielaboratoria, bloedbanken, spoedeisende hulpposten, huisartspraktijken en klinieken.

Bezoek www.diagnostics.abbott voor meer informatie.

alt_text

CENTRAAL LABORATORIUM

INNOVATIES VOOR SNELLE DIAGNOSES

Artsen moeten kunnen vertrouwen op nauwkeurige en tijdige informatie om juiste beslissingen te nemen over diagnose en behandeling. Onze diagnostische systemen en testen worden gebruikt in ziekenhuizen, laboratoria en klinieken voor het screenen en diagnosticeren van ziektes en het monitoren van algemene gezondheidsindicatoren. Abbott wil zorgverleners helpen om eerder een ziekte (diagnose) vast te stellen en te behandelen.

Bezoek www.corelaboratory.abbott/ voor meer informatie.

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

PERSONALIZED MEDICINE WORDT EEN FEIT

Moleculaire wetenschap transformeert de diagnostiek en behandeling van ernstige ziekten, zoals bepaalde infectieziekten en kankers. Abbott’s moleculaire diagnostische systemen analyseren DNA en RNA op moleculair niveau, bieden meer nauwkeurige klinische testen voor betere behandelingsbeslissingen of helpen zeer gerichte therapieën te identificeren die waarschijnlijk het meest succesvol zullen zijn.

Bezoek www.molecular.abbott voor meer informatie.

alt

POINT-OF-CARE

TESTRESULTATEN BINNEN EEN PAAR MINUTEN

Snelle en nauwkeurige testresultaten zijn cruciaal op de spoedeisende hulp, in zorgcentra en in situaties waarin behandelingsbeslissingen snel genomen moeten worden. Abbott’s draagbare bloedanalyse-apparaten bieden real-time resultaten van laboratoriumkwaliteit om de snelheid van de besluitvorming te verhogen en om ervoor te zorgen dat de juiste zorg wordt verleend, waar en wanneer het nodig is.

Bezoek www.globalpointofcare.abbott voor meer informatie.