LEVERANCIERS

INTEGRAAL VOOR ONS SUCCES

Lees meer over onze verwachtingen, de producten en diensten die wij inkopen en aanvullende leveranciersvereisten.

LEVERANCIER DIVERSITEIT

ONZE DIVERSITEIT IS EEN CONCURRENTIEVOORDEEL

We zetten ons in voor gelijke mogelijkheden voor kleine bedrijven en bedrijven van mensen uit minderheidsgroepen.

PRODUCTBEHEER

VEILIGE INGREDIËNTEN EN PROCESKWALITEIT

Veilige, betrouwbare producten vormen een cruciaal onderdeel van onze inzet om de gezondheid van mensen te verbeteren..

RICHTLIJNEN VOOR LEVERANCIERS

ONZE RICHTLIJNEN VOOR LEVERANCIERS HELPEN STERKE ZAKELIJKE RELATIES TE ONTWIKKELEN EN TE ONDERHOUDEN 

Abbott vraagt leveranciers de richtlijnen (Engels) te lezen en ermee akkoord te gaan. Daarin worden de verwachtingen op een aantal terreinen aangegeven:

 • Ethisch gedrag
 • Zakelijke integriteit en eerlijke concurrentie
 • Privacy
 • Arbeidsrechten en bescherming van de werknemer
 • Dierenwelzijn
 • Milieubeheer
 • Gezondheids- en veiligheidspraktijken 

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE LEVERANCIERS VOLDOEN AAN BELANGRIJKE NORMEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Het evalueren van nieuwe en bestaande leveranciers maakt deel uit van onze missie om een maatschappelijk verantwoordelijk bedrijf te zijn. We evalueren hun vermogen om te zorgen voor veilige werkomstandigheden en zzp’ers respectvol te behandelen, evenals hun naleving van ethische praktijken, milieuvriendelijke productieprocessen en uitstekende managementsystemen.

Verder doet Abbott alleen zaken met leveranciers die ervoor zorgen dat hun bedrijf vrij is van mensenhandel en slavernij.

POTENTIËLE LEVERANCIERS

STUUR UW BEDRIJFSINFORMATIE IN

Potentiële leveranciers (niet-minderheidsgroepen) kunnen bedrijfsinformatie versturen naar supplier@abbott.com. Vermeld uw bedrijfstak in de onderwerp regel.

NB: Minderheidsleveranciers: klik hier voor mailbox voor minderheidsleveranciers.

INTERACTIE MET ZORGVERLENERS

DE HOOGSTE ETHISCHE NORMEN NALEVEN

Onze standaardprocedures voor interacties met zorgverleners en klanten in de Verenigde Staten zijn bedoeld als handleiding voor leveranciers in het naleven van onze standaardprocedures voor het financieren van programma's bij het uitvoeren van functies namens ons. De functionaris voor ethiek en naleving van de divisie moet alle uitzonderingen op deze procedures van tevoren goedkeuren.

 

Deze procedures zijn op 1 januari 2013 ingegaan.

INKOOPVEREISTEN

VEREISTEN VOOR INKOOPORDERS VOOR NEDERLAND

De algemene voorwaarden voor materialen en diensten zijn van toepassing op alle transacties waarbij Abbott de koper is. Als er een afzonderlijke overeenkomst is tussen Abbott en de leverancier zullen, ingeval van tegenstrijdige voorwaarden, de voorwaarden uit de afzonderlijke overeenkomst van toepassing zijn.

WAT WIJ KOPEN

WIJ KOPEN ALLERLEI VERSCHILLENDE GOEDEREN EN DIENSTEN IN

In 2014 hebben wij naar schatting voor $ 10 miljard aan goederen en diensten ingekocht van meer dan 22.000 leveranciers wereldwijd. De soorten goederen en diensten die wij inkopen omvatten:

 • Reclame
 • Landbouwproducten
 • Bankieren
 • Biologische producten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Chemische producten
 • Commerciële diensten
 • Reclame
 • Vergaderingen/evenementen
 • Drukwerk
 • Computers/computerbenodigdheden
 • Bouw
 • Wegwerpartikelen
 • Elektronica
 • Energie/nutsproducten
 • Ontwikkelingsdiensten
 • Wagenpark/diensten
 • Voedseldiensten
 • Brandstoffen/smeermiddelen
 • Glascontainers
 • Diensten van zorgverleners
 • Zorgorganisatie
 • Injectiegemodelleerde onderdelen
 • IT-/telecomdiensten
 • Conciërge-/wasdiensten
 • Groenverzorging/bestrating/asfaltering
 • Juridische diensten
 • Logistieke/vervoersdiensten
 • Geproduceerde onderdelen
 • Marktonderzoek
 • Metaalbewerking
 • MRO-leveringen
 • Naalden/canules
 • Kantoorbenodigdheden en -diensten
 • Verpakkingen/benodigdheden/etiketten
 • Ongediertebestrijding/vuilnisverwijdering
 • Professionele diensten
  • Consultancy
  • Financieel
  • Human Resources
  • Public Relations
  • Training
 • Veiligheidsmiddelen
 • Geplande geneesmiddelen/SDA alcohol
 • Externe productie
 • Vervoer en levering
 • Voertuigonderhoud