EU DPO

Indien u contact wilt opnemen met vertegenwoordigers van Abbott in een bepaald land, kunt u de contactgegevens vinden op onze pagina met wereldwijde locaties (Worldwide Locations). Als u een opmerking of vraag voor Abbott hebt of indien u gebruikt wilt maken van uw rechten, dient u onderstaande informatie te verstrekken:

Vul alle verplichte velden in

Ongeldig e-mailadres

De e-mailadressen komen niet overeen

Voer een geldig telefoonnummer in

Voer een geldige postcode in

Selecteer ten minste 1 bestand om te uploaden; de maximale bestandsgrootte is 4 MB.

captcha vereist

(verplicht) Het privacybeleid ontbreekt
Afhankelijk van de aard van uw verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. In dat geval kunnen wij u vragen om nodig bewijs te verstrekken, mogelijk in de vorm van documenten zoals:

1)      bewijs van uw identiteit en adres (paspoort, rijbewijs, energierekening)

2)      bewijs van de identiteit en het adres van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben (indien anders dan hierboven)

3)      toestemming van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, om namens hem/haar op te treden (indien van toepassing)

Legitimatiebewijzen (optioneel): Legitimatiebewijzen :
(optioneel)

Nadat wij ervan overtuigd zijn dat u voldoet aan de vereiste criteria om toegang tot gegevens te verkrijgen of om gebruik te maken van uw rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation [GDPR]) van de EU en u voldoende gegevens hebt verstrekt, ontvangt u een antwoord binnen 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben geaccepteerd voor afhandeling. Houd er rekening mee dat deze termijn zo nodig kan worden verlengd met maximaal 60 extra dagen afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit ervan. Wij informeren de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, van een dergelijke verlenging binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, samen met de reden voor de vertraging

In geval van een verzoek om gegevenstoegang of om rechten te laten gelden kunnen wij eisen dat u zich legitimeert aan de hand van erkende legitimatiebewijzen alvorens wij uw verzoek om gegevens inwilligen.

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens zodat wij kunnen reageren op het informatieverzoek dat u ons via dit contactformulier toestuurt. Abbott en haar partners begrijpen het belang van de bescherming van uw gegevens en gebruiken uw gegevens uitsluitend om op uw informatieverzoek te reageren. Klik hier om het EU DPO-privacybeleid te bekijken.. Door op het vakje hieronder te klikken, geeft u te kennen dat u begrijpt dat de door u verstrekte gegevens onder het EU DPO-privacybeleid vallen.

PRIVACYBELEID:
true
accessibility

U staat op het punt naar een andere website van Abbott te navigeren die specifiek is voor een land of regio

Wees u ervan bewust dat de website die u heeft opgevraagd is bedoeld voor de inwoners van een bepaald land of landen, zoals vermeld op die website. Als gevolg hiervan kan de website informatie bevatten over farmaceutica, medische apparaten en andere producten of gebruiken van die producten die niet zijn goedgekeurd in andere landen of regio's.


Het is ook mogelijk dat de door u opgevraagde website niet is geoptimaliseerd voor de specifieke grootte van uw scherm.

Wilt u doorgaan en deze website verlaten?

accessibility

U verlaat nu een van de websites van Abbott om naar een website van een derde partij te gaan

Links die u buiten de websites van Abbott leiden staan niet onder controle door Abbott, en Abbott is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of links op dergelijke websites. Abbott levert u deze links alleen voor uw gemak en de opname van een link impliceert geen onderschrijving van de gekoppelde website door Abbott.


Het is ook mogelijk dat de door u opgevraagde website niet is geoptimaliseerd voor de grootte van uw scherm.

Wilt u doorgaan en deze website verlaten?