ABBOTT FUND

ONZE FILANTROPISCHE VISIE

Wij zien filantropie als een krachtige bron om maatschappelijke innovaties te stimuleren voor meer veerkrachtige en gezondere gemeenschappen. Het biedt ons de mogelijkheid om nieuwe ideeën te ontwikkelen, nieuwe oplossingen te genereren, de toekomstige generatie leiders op te leiden, maatschappelijke organisaties te versterken en samenwerkingsverbanden op te bouwen om complexe, wereldwijde problemen op te lossen. We passen drie principes toe die volgens ons fundamenteel zijn voor een doordachte en effectieve filantropie:

MAATSCHAPPIJGERICHT

Maatschappelijke oplossingen moeten een gezamenlijke inspanning zijn met de mensen die we proberen te steunen en uiteindelijk door hen worden gedragen.

EFFECTIEF

Het meten en evalueren van onze impact is een krachtig instrument waarmee wij voortdurend kunnen leren en kritische beslissingen kunnen nemen.

DUURZAAM

We begrijpen dat het succes van programma's op lange termijn afhankelijk is van zelfredzaamheid zonder externe financiers.

GESCHIEDENIS

Het Abbott Fund werd in 1951 door Abbott opgericht als een filantropische instelling. We investeren in innovatieve ideeën die de toegang tot de gezondheidszorg uitbreiden, de gemeenschappen versterken waar we wonen en werken en de wetenschap en het medisch onderwijs bevorderen. Samen met anderen streven we ernaar om een blijvend effect te hebben op de levens van mensen en anderen aan te moedigen om positieve actie te ondernemen.

FOCUSGEBIEDEN

TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG

Oplossingen vinden om obstakels te verwijderen om een gezond leven te leven.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Gemeenschappen versterken waar we wonen en werken

WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Toekomstige generaties wetenschappers en technici inspireren

BEURZEN

Abbott Fund accepteert momenteel geen ongevraagde beursaanvragen.